Vlaams English Nederlands
Vraag / Antwoord

Hoeveel is meter is een are?

Dat zoek ik ook 22464
Een are wordt in de landmeetkunde vaak gebruikt om de grootte (oppervlakte) van percelen (vooral landbouwgrond, bosgrond maar ook soms bouwgrond) uit te drukken.
Een are omvat een gebied van 10 m × 10 m en is dus = 100 m²
Andere oppervlaktematen, gebaseerd op de are zijn:
ca of centiare = 0,01 × 1 are = 1 m²
ha of hectare = 100 × 1 are = 10 000 m²
Sinds de invoering van het Système International geldt de are als verouderd. Alleen de vierkante meter mag nog worden gebruikt.
[vul aan]

Zoek ook bij Google even verder

 


 

 

 

Friends